Dle požadavku zákazníka zajišťujeme přepravu zboží do místa vykládky. Spolupracujeme s osvědčenými dopravními společnostmi na mezinárodní úrovni.